ECOSAVE®

Ekologické produkty s vodopropustným a čisticím účinkem. Srážková voda se může vsáknout do podloží přes spáru nebo přímo přes kámen a může se částečně znovu odpařit. Voda se odvádí buď spárou, nebo skrz kámen a čistí se. Některé produkty disponují schválením způsobu stavby a výborně se hodí na silněji znečištěné, především ale na veřejně přístupné plochy – plánujte a stavte s větší jistotou.