GEOSTON protect

Základní informace

Povrchy a barvy

nativo (neopracovaný) – hodnota protiskluzu R 13 | hodnota USRV 60

Formáty šedá antracit
30 / 20 / 8 ano ano
20 / 20 / 8 ano ano
20 / 10 / 8 ano ano

Tvorba hran

s mikrofází

Distančníky/Systém zazubení

s distančníky

Specifické znaky produktu

průsaku schopný dlažební systém z mezerovitého pórobetonu za použití speciálních receptur
dvouvrstvý, s jemně porézní vrstvou lícního betonu s filtrační zrnitostí (mikro lícní vrstva)

Normy a směrnice

betonové dlažby dle DIN EN 1338

Ke stažení