Princip „SAVE“ – výrobky

Ekologie a udržitelnost nám leží na srdci. Jako rodinný podnik vidíme jako naši povinnost převzít zodpovědnost za další generace. Stanovujeme nová měřítka a s principem SAVE jsme přínosem pro člověka a životní prostředí. Je jedno, zda použijete propustné, snadno se čisticí nebo vzduch čisticí produkty. Našim cílem je:

Šetřit přírodní zdroje

Chránit životní prostředí

Zůstat člověkem

ECOSAVE®

Ekologické produkty s vodopropustným a čisticím účinkem. Srážková voda se může vsáknout do podloží přes spáru nebo přímo přes kámen a může se částečně znovu odpařit. Voda se odvádí buď spárou, nebo skrz kámen a čistí se. Některé produkty disponují schválením způsobu stavby a výborně se hodí na silněji znečištěné, především ale na veřejně přístupné plochy – plánujte a stavte s větší jistotou.

Produkty a Produktový list
DUROSAVE

DUROSAVE INTRA a EXTRA nabízí trvalou ochranu před znečištěním. Technologie hloubkové ochrany je součásti výrobního procesu a je neoddělitelně spojena s kamenem. DUROSAVE zvyšuje odolnost vůči nečistotám a snižuje náklady na čištění. Chrání přírodní bohatství a prodlužuje životnost povrchů. DUROSAVE od GODELMANNa se za více než osm let skvěle osvědčil v praxi.

Produktový list
AIRSAVE

Vyvinut speciálně pro dopravní plochy. Tento fotokatalyticky působící produkt se postará o trvalou přeměnu škodlivých oxidů dusíku NOx na neškodné nitráty. Tento povrch je předurčen pro hustě osídlené oblasti a městské aglomerace s vysokým zatížením díky znečištění ovzduší. Dlouhodobé užívání dokládá trvalou účinnost. Odpovídající odborný posudek, který jednoznačně dokládá fotokatalytický účinek, pro Vás máme k dispozici. Rádi Vám tyto informace na vyžádání zašleme.

Produktový list