MOLINA 8

Základní informace

Povrchy a barvy

sametová – hodnota protiskluzu R 13
silco (okartáčovaný) – hodnota protiskluzu R 12

Formát ferro soft
žula světlá
ferro soft
žula střední
ferro soft
žula tmavá
silco
vápenec světlý
silco
vápenec střední
silco
vápenec tmavý
90 / 60 / 8 ano ano ano
60 / 60 / 8 ano ano ano
60-30 / 30 / 8 velkodl. ano ano ano anoanoano
60-30 / 15 / 8 středodl. ano ano ano
35-16 / 15 / 8 malodl. ano ano ano anoanoano

Tvorba hran

ostrohranné

Distančníky/Systém zazubení

s distančníky na 3 stranách kamene

Specifické znaky produktu

pro markantní řadovou pokládku doporučujeme kombinaci velkých a malých dlažeb
velkodlažební systém: 3 různé velikosti kamene jsou namíchané v jedné vrstvě; jednotlivé kameny nelze dodat; dodání jen v kompletních vrstvách
středodlažební systém: 3 různé velikosti kamene jsou namíchané v jedné vrstvě; jednotlivé kameny nelze dodat; dodání jen v kompletních vrstvách. Při odborné pokládce pojízdné osobním autem.
malodlažební systém: 10 různých velikostí kamene je namícháno v jedné vrstvě; jednotlivé kameny nelze dodat; dodání jen v kompletních vrstvách
dlažební desky lze dodat jednotlivě, ostatní produkty jen v kompletních vrstvách
všechny barvy a formáty lze vzájemně kombinovat
lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV září

Normy a směrnice

betonové dlažby dle DIN EN 1338
betonové dlažby dle DIN EN 1339

Vestavba a pokládka

Vibrujte výhradně v podélném směru!
Dlažba disponuje na 3 stranách distančníky, které jsou definovány již formou ve výrobě. Při pokládce je třeba dbát na to, aby distančníky směřovaly stejným směrem, a tím žádný nenarážel do jiného. Jinak může dojít k rozdílným šířkám spár (viz obr. vpravo). Pokládejte tak, jak jsou vyrovnané na paletě, zamezte otočení.

Ke stažení