SCADA zatravňovací díl a ORNAMENT

Základní informace

Povrchy a barvy

nativo (neopracovaný) – hodnota protiskluzu R 13 | hodnota USRV 60

nativo šedá
Formát šedá
lineár. zatravňovací deska s mezerou 42 mm
40 / 40 / 12 a 40 / 20 / 12
ano
VZ4 40 / 40 / 12 ano
VZ4 40 / 10 / 12 ano
VZ4 40 / 6,66 / 12 ano
Ornament VZ5 ano
VZ5 30 / 30 / 12 ano
lineár. zatravňovací deska s mezerou 35 mm
40 / 10 / 12
ano

Speciální formáty

lineární zatravňovací deska s mezerou 42 mm
40 / 40 / 12 a 40 / 20 / 12
ornament
lineární zatravňovací deska
s mezerou 30 mm 30 / 15 / 12
lineární zatravňovací deska
s mezerou 35 mm 40 / 10 / 12

Tvorba hran

se zkosenou hranou

Distančníky/Systém zazubení

se systémem zazubení VZ4 a VZ5

Specifické znaky produktu

zatravňovací díl: spára 30,0 mm
zatravňovací díl: spára 35,0 mm (cca 37% podíl propustnosti plochy a hodnota odtoku 15)
zatravňovací díl deska: spára 42,0 mm (cca 52% podíl propustnosti plochy a hodnota odtoku 15)
stabilita díky patentovanému systému zazubení
lícní beton z vysoce pevné křemenné drtě a barevných pigmentů odolných vůči UV záření

Normy a směrnice

betonové dlažby dle DIN EN 1338

Ke stažení